Vivian--ZH

人生苦短须尽欢

有一种孤独是

突然想到一个人

却发现已经没有了对方的联系方式

                                                       ----刘同《你的孤独 虽败犹荣》


评论
热度 ( 2 )

© Vivian--ZH | Powered by LOFTER